Počet záznamov: 1  

Evolučné teórie ekonomického rastu a rozvoja

  1. LÁBAJ, Martin. Evolučné teórie ekonomického rastu a rozvoja. In Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu aplikovaného výskumu č. 4/2001/08. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2948-8, s. 6-12.
Počet záznamov: 1