Počet záznamov: 1  

Vymedzenie konvergenčného procesu

  1. FIFEKOVÁ, Elena. Vymedzenie konvergenčného procesu. In Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu aplikovaného výskumu č. 4/2001/08. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2948-8, s. 13-20
    Ohlasy:
    [4] SABO, Štefan. Faktory ovplyvňujúce vývoj reálnej konvergencie. In Hospodárska politika reálnej konvergencie SR k EÚ : monografický nekonferenčný zborník vedeckých statí. Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU. 2010, s. 124-130.
    [4] LÁBAJ, Martin. Analýza konvergenčných procesov v EÚ v predkrízovom období. In Hospodárska politika reálnej konvergencie SR k EÚ : monografický nekonferenčný zborník vedeckých statí. Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU. 2010, s. 88-98.