Počet záznamov: 1  

Strategické prístupy k riadeniu produktových inovácií

  1. KNOŠKOVÁ, Ľubica. Strategické prístupy k riadeniu produktových inovácií. In Produktová politika a jej sociálno-ekonomické aspekty : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3085-9, s. 79-88. VEGA 1/0668/08
    Ohlasy:
    [4] JURKOVIČOVÁ, Lujza. Technické a legislatívne požiadavky v oblasti motorových palív. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2011. ISSN 1337-7493, 2011, roč. 4, č. 13, s. 65-74. VEGA 1/0039/11.
Počet záznamov: 1