Počet záznamov: 1  

Analýza reálnej konvergencie Slovenskej republiky k Európskej únii

  1. VALACH, Matej. Analýza reálnej konvergencie Slovenskej republiky k Európskej únii. In Úloha hospodárskej politiky pri obnove ekonomického rastu : zborník príspevkov z vedeckého seminára : Belušské Slatiny 2010. - Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. ISBN 978-80-225-3066-8, s. 114-121. VEGA 1/0605/0.