Počet záznamov: 1  

Zvyšovanie kvality a bezpečnosti produktov prostredníctvom integrácie manažérskych systémov

  1. KOVÁČOVÁ, Natália. Zvyšovanie kvality a bezpečnosti produktov prostredníctvom integrácie manažérskych systémov. In Produktová politika a jej sociálno-ekonomické aspekty : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3085-9, s. 98-104. IGM 2316070/10.
Počet záznamov: 1