Počet záznamov: 1  

Mikroekonomické modely teórie hier

  1. MIKUŠOVÁ, Nora. Mikroekonomické modely teórie hier. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3079-8, s. 145-151
    Ohlasy:
    [3] FENDEKOVÁ, Eleonora - FENDEK, Michal. Kuhn-Tucker optimality conditions in model of a monompoly production price differentiation. In Mathematical methods in economics 2013 : proceedings of the 31st international conference : Jihlava, 11-13 September 2013 [elektronický zdroj]. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2013. ISBN 978-80-87035-76-4, s. 159-164, CD-ROM.
    [4] FENDEKOVÁ, Eleonora - FENDEK, Michal. Mikroekonomická analýza modelu cenovej diferenciácie produkcie monopolu. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2014. ISSN 1336-3514, 2014, roč. 12, č. 1, s. 17-32.