Počet záznamov: 1  

Politika Európskej únie a jej odraz v slovenských a nemeckých printových médiách

  1. PROCIKOVÁ, Júlia. Politika Európskej únie a jej odraz v slovenských a nemeckých printových médiách. In Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2009 : II. medzinárodné vedecké sympózium doktorandov : zborník zborník vedeckých prác : 5. novembra 2009 Bratislava. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-52-9, s. 140-143
    Ohlasy:
    [4] NEMCOVÁ, Alica. Význam anglickej terminológie v bankovníctve. In Jazyk a spoločnosť : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2014. ISBN 978-80-969043-6-5, s. 51-58 [CD-ROM].