Počet záznamov: 1  

Možnosti použitia weblogu vo vyučovacom procese

  1. STRADIOTOVÁ, Eva. Možnosti použitia weblogu vo vyučovacom procese. In Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2009 : II. medzinárodné vedecké sympózium doktorandov : zborník zborník vedeckých prác : 5. novembra 2009 Bratislava. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-52-9, s. 135-139
    Ohlasy:
    [4] PAŠKOVÁ, Hana - ZSAPKOVÁ, Eleonóra. Má používanie weblogov opodstatnenie vo výučbe odborného anglického jazyka na univerzitnom stupni štúdia? In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov [elektronický zdroj]. - Sládkovičovo : Ústav jazykov a odbornej komunikácie, Vysoká škola Visegrádu v Sládkovičove, 2013. ISSN 1337-9321, 2013, roč. 5, č. 4, s. 29-40 CD-ROM. KEGA 514.