Počet záznamov: 1  

Kvalita vzdelávacieho procesu v rámci vysokého školstva SR - systém manažérstva kvality v školstve

  1. Kvalita vzdelávacieho procesu v rámci vysokého školstva SR - systém manažérstva kvality v školstve. Medzinárodná vedecká konferencia. Kvalita vzdelávacieho procesu v rámci vysokého školstva SR - systém manažérstva kvality v školstve : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 23.-24.9.2010 Štrba [elektronický zdroj]. Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiaciach, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-225-3074-3.
Počet záznamov: 1