Počet záznamov: 1  

Skúsenosti slovenského mimovládneho sektora s prácou s „opinion leaders“ na Ukrajine a v Iraku

  1. RUSIŇÁK, Peter. Skúsenosti slovenského mimovládneho sektora s prácou s „opinion leaders“ na Ukrajine a v Iraku. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov v roku 2010 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3034-7, s. 217-223.
Počet záznamov: 1