Počet záznamov: 1  

Aplikácia e-learningu na PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach ako reakcia na výzvu Bolonského procesu

  1. KAFKOVÁ, Eva - STRIČÍK, Michal. Aplikácia e-learningu na PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach ako reakcia na výzvu Bolonského procesu. In Mižnarodnij naukovij visnik : Perspektivni naprjami i sposobi realizaciji innovacijnich technologij u sistemi evropejskoj viščoj osviti. - Užgorod : Zakarpatskij deržavnij universitet, 2010, s. 168-175
    Ohlasy:
    [3] ANDREJČÍKOVÁ, Mária. Nové formy vzdelávania: e-learning. In Pidviščennja jakosti osviti v universitetach : materiali mižnarodnoj naukovoj konferenciji, Užgorod (Ukrajina) - Košice (Slovacka Respublika), 25-27 bereznja 2011 roku. Užgorod : Zakarpatskij deržavnij universitet, 2011. ISSN 2078-1431. 2011, no. 6, s. 338-351.
    [3] ANDREJČÍKOVÁ, Mária - GAJDOŠ, Jozef - URBLÍKOVÁ, Daniela. Celoživotné vzdelávanie v kontexte spoločných cieľov a výziev Európskej únie. In Key competencies in knowledge society: today's trends, methods of development and researches : [recenzovaný vedecký zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 23. - 24. november 2011, Košická Belá]. Brusel : EuroScientia, 2011. ISBN 978-90-818529-5-1. S. 50-62.
Počet záznamov: 1