Počet záznamov: 1  

Integračné procesy v rozvojových krajinách so zameraním na Latinskú Ameriku

  1. BAUMGARTNER, Boris. Integračné procesy v rozvojových krajinách so zameraním na Latinskú Ameriku. In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3, s. 33-38.
Počet záznamov: 1