Počet záznamov: 1  

Osobitosti vývoja malého a stredného podnikania v Slovenskej republike v období rokov 1993 - 2009

  1. STRÁŽOVSKÁ, Helena. Osobitosti vývoja malého a stredného podnikania v Slovenskej republike v období rokov 1993 - 2009. In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3, s. 580-586.
Počet záznamov: 1