Počet záznamov: 1  

Rate of bank concentration in V4 countries

  1. ROMANOVÁ, Daniela - GIRGOŠKOVÁ, Mária. Rate of bank concentration in V4 countries. In Acta oeconomica Cassoviensia : scientific journal. - Košice : PHF EU Košice, 2010. ISSN 1337-6020, 2010, roč. 3, č. 1, s. 70-78.
Počet záznamov: 1