Počet záznamov: 1  

Globalizácia a vedomostná spoločnosť

  1. DUDOVÁ, Iveta - STANEK, Vojtech. Globalizácia a vedomostná spoločnosť. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2010. ISSN 1336-5878, 2010, roč. 6, č. mimoriadne číslo, s. 104-108. Dostupné na : <http://www.keuniza.sk/konferencia/upload/zbornik.pdf>
Počet záznamov: 1