Počet záznamov: 1  

Makroekonómia na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach

  1. BAČOVÁ, Monika. Makroekonómia na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. In Kvalita vzdelávacieho procesu v rámci vysokého školstva SR - systém manažérstva kvality v školstve : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 23.-24.9.2010 Štrba. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiaciach, 2010. ISBN 978-80-225-3074-3.
Počet záznamov: 1