Počet záznamov: 1  

Tri groše a budúci vládcovia

  1. BUDAY, Jozef. Tri groše a budúci vládcovia. In Hospodárska politika SR po vstupe do HMÚ : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : výzvy k obnove stability a ekonomického rastu EÚ a SR : Bratislava 30. september 2010. - Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. ISBN 978-80-225-3067-5, [S. 1-8].
Počet záznamov: 1