Počet záznamov: 1  

Analýza vývoja zhodnocovacieho procesu odvetvia priemyslu za roky 1993 až 2006

  1. VALACH, Matej. Analýza vývoja zhodnocovacieho procesu odvetvia priemyslu za roky 1993 až 2006. In Hospodárska politika SR po vstupe do HMÚ : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : výzvy k obnove stability a ekonomického rastu EÚ a SR : Bratislava 30. september 2010. - Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. ISBN 978-80-225-3067-5, [S. 1-5].