Počet záznamov: 1  

Manažment ľudských zdrojov

 1. ČIHOVSKÁ, Viera - HASPROVÁ, Mária - MATUŠOVIČOVÁ, Monika. Manažment ľudských zdrojov. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 226 s. [13,378 AH]. VEGA 1/025/08. ISBN 978-80-225-3021-7
  Ohlasy:
  [4] HVIZDOVÁ, Eva. Riadenie ľudských zdrojov v znalostnej ekonomike : (prípadové štúdie na predmety manažment ľudských zdrojov a manažment obchodnej firmy). Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 95 s. [5,325 AH]. ISBN 978-80-225-3174-0.
  [3] ORESKÝ, Milan. Contemporary procurement system - way how to control company expenditures. In Efficiency in Business. - Siedlce : Publishing House of Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, 2012. ISSN 2083-4179, s. 305-322 [1,08AH]. S.G.A. 1/0418/11.
  [6] HVIZDOVÁ, Eva. [Manažment ľudských zdrojov]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2011. ISSN 1337-7493, 2011, roč. 4, č. 15, s. 488-489. Recenzia na: Manažment ľudských zdrojov / Viera Čihovská, Mária Hasprová, Monika Matušovičová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-3021-7.
  [2] POLAKOVIC, Peter - SLOVAKOVA, Ivana - HENNYEYOVA, Klara. E-GOVERNMENT AS A REASON FOR INCREASING DIGITAL LITERACY OF CITIZENS IN THE CURRENT CONCEPT OF GLOBAL E-DEMOCRACY IN THE EUROPEAN UNION. In GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES, 16TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PROCEEDINGS, PTS I-V, 2016, vol., no., pp. 1761-1767. ISBN 978-80-8154-191-9.

Počet záznamov: 1