Počet záznamov: 1  

[Úvod k zborníku Zmeny podnikateľských štruktúr a ich vplyv na výsledky MSP, osobitne družstiev]

  1. [Úvod k zborníku Zmeny podnikateľských štruktúr a ich vplyv na výsledky MSP, osobitne družstiev]. In Zmeny podnikateľských štruktúr a ich vplyv na výsledky malých a stredných podnikov, osobitne družstiev : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3086-6, s. 5.
Počet záznamov: 1