Počet záznamov: 1  

Systém riešenia sporov vo WTO

  1. PYTEĽOVÁ, Klaudia. Systém riešenia sporov vo WTO. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2010. ISSN 1336-1562, 2010, roč. 8, č. 1, s. 180-184. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0120808/MV2010-1.pdf>Ohlasy:
    [4] ŠČEPÁN, Michal. Svetová obchodná organizácia. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 246 s. [18,594 AH]. ISBN 978-80-225-3332-4.
Počet záznamov: 1