Počet záznamov: 1  

Informačné a komunikačné technológie a ekonomický rast

  1. PÁSTOR, Rudolf. Informačné a komunikačné technológie a ekonomický rast. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISSN 1336-1732, September 2010, roč. 3, č. 3, s. 31-41. VEGA 228.
Počet záznamov: 1