Počet záznamov: 1  

Inovácie vo vzdelávacích inštitúciách - aplikácia nových metód v hodnotiacej fáze pedagogického procesu v manažérskych predmetoch

  1. DEMJANOVÁ, Lucia. Inovácie vo vzdelávacích inštitúciách - aplikácia nových metód v hodnotiacej fáze pedagogického procesu v manažérskych predmetoch. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2010. ISSN 1335-9746, 2010, roč. 9, č. 20, s. 98-107
    Ohlasy:
    [4] PUDŁO, Patrycja. Principles and advantages of experimental learning, theoretical and practical point of view. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2013. ISSN 1336-7137, 2013, roč. 9, č. 4, s. 51-58 online. VEGA 1/0328/13. Názov z titulnej obrazovky. Požaduje sa Microsoft Internet Explorer. Dostupné na internete: http://mtp.euke.sk/wp-content/uploads/2014/03/MTP-4-2013.pdf.
Počet záznamov: 1