Počet záznamov: 1  

Reštrukturalizácia ako metóda ozdravenia podniku v krízových časoch

  1. DANIEL, Peter. Reštrukturalizácia ako metóda ozdravenia podniku v krízových časoch. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 10, s. 582-585.
Počet záznamov: 1