Počet záznamov: 1  

Koncepčný rámec prípravy a prezentácie účtovnej závierky

  1. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Koncepčný rámec prípravy a prezentácie účtovnej závierky. In Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie (IFRS) : základný kurz pre správcov. - Trenčín : INTERAUDIT, 2010, s. 8-15.
Počet záznamov: 1