Počet záznamov: 1  

MERKÚR 2010 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov

  1. MERKÚR 2010 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov. Medzinárodná vedecká konferencia. MERKÚR 2010 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy a pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave : Bratislava, 4. november 2010. Zostavovateľské a grafické práce Simona Škorvagová, Peter Verček. Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2010. 135 s. ISBN 978-80-225-3098-9.

Počet záznamov: 1