Počet záznamov: 1  

Služby web 2.0 a nové formy komunikácie

  1. ŠKVARČEKOVÁ, Oľga. Služby web 2.0 a nové formy komunikácie. In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3, s. 597-601.
Počet záznamov: 1