Počet záznamov: 1  

Vplyv finančnej krízy na budúcnosť odvetvia kolektívneho investovania v Slovenskej republike

  1. MATUŠOVIČ, Marián - MATUŠOVIČOVÁ, Monika. Vplyv finančnej krízy na budúcnosť odvetvia kolektívneho investovania v Slovenskej republike. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2010. ISSN 0013-3035, 2010, roč. 58, č. 8, s. 769-782
    Ohlasy:
    [3] LIPIANSKA, Júlia - ORESKÝ, Milan - ORGONÁŠ, Jozef. The euro in the Slovak Republic: useful experience. In Viešasis administravimas. - Vilnius, 2011. ISSN 1648-4541, 2011, nr. 1, s. 71-76.
Počet záznamov: 1