Počet záznamov: 1  

Znalectvo

  1. Znalectvo : bulletin článkov z odboru stavebníctvo 1996-2008 : právne aspekty znaleckej činnosti a etika : reštitúcie a oceňovanie majetku : vecné bremeno a reálna deľba. Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2009. 235 s. znalectvo. ISBN 978-80-8070-990-7.

Počet záznamov: 1