Počet záznamov: 1  

Stanovenie významnosti v etape plánovania auditu

  1. TUŠAN, Radoslav. Stanovenie významnosti v etape plánovania auditu. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 10, s. 38-41. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/2010/10-2010-1/Stanovenie-vyznamnosti-v-etape-planovania-auditu/>
Počet záznamov: 1