Počet záznamov: 1  

Zvyšovanie produktivity práce finálnych procesov v produkčných systémoch

  1. BOBKOVÁ, Denisa. Zvyšovanie produktivity práce finálnych procesov v produkčných systémoch. In Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií. - Košice : Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2007. ISSN 1337-7094, 2007, č. 10, s. 243-245. KEGA 3/5208/07
    Ohlasy:
    [4] TURISOVÁ, Renáta. Meranie výkonnosti marketingových procesov. In Trendy a inovatívne prístupy v podnikových procesoch : zborník príspevkov z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2009. ISBN 978-80-553-0330-7.
    [4] TURISOVÁ, Renáta. Implementácia metódy Six Sigma v marketingovej v praxi. In Trendy a inovatívne prístupy v podnikových procesoch : zborník príspevkov z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2009. ISBN 978-80-553-0330-7.
    [4] MALEGA, Peter. Procesný manažment a mapy procesov - trend v riadení vyspelých podnikov. In Trendy a inovatívne prístupy v podnikových procesoch : 15. medzinárodná vedecká konferencia : zborník príspevkov. 2012, Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2012. ISBN 978-80-553-1126-5. Dostupné na: https://www.sjf.tuke.sk/kpiam/TaIPvPP/2012/index.files/clanky/Peter%20Malega%20NEW%20PROCESNY%20MANAZMENT.pdf
Počet záznamov: 1