Počet záznamov: 1  

Kritické faktory úspechu a riziká zavádzania a prevádzkovania informačného systému podniku

  1. ROMANOVÁ, Anita. Kritické faktory úspechu a riziká zavádzania a prevádzkovania informačného systému podniku. In Manažment 2001 : konkurenčná výhoda podnikov na Slovensku : zborník z medzinárodného vedeckého seminára, 28. marec 2001. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2001. ISBN 80-225-1399-7, s. 58-64
    Ohlasy:
    [4] SUDZINA, František. Softvérová podpora plánovania podnikových zdrojov (ERP). In Produktivita : dvojmesačník Slovenského centra produktivity. ISSN 1335-5961, 2003, roč. 4, č. 6, s. 14-16.
Počet záznamov: 1