Počet záznamov: 1  

Informačné systémy malých a stredných podnikov v SR ako nevyhnutná podmienka ich vstupu do EÚ

  1. KOKLES, Mojmír - ROMANOVÁ, Anita. Informačné systémy malých a stredných podnikov v SR ako nevyhnutná podmienka ich vstupu do EÚ. In Stratégia podnikov pri vstupe do EÚ : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Smolenice 13. decembra 1999. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave, 1999. ISBN 80-225-1188-9, s. 118-120
    Ohlasy:
    [3] SUDZINA, František. Data mining v podnikovej praxi. In Česká ekonomika na přelomu tisíciletí : sborník z mezinárodní vědecké konference. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2001. ISBN 80-210-2537-9. S. 312-322.
Počet záznamov: 1