Počet záznamov: 1  

Makroekonomické aspekty cyklického vývoja Slovenskej republiky

  1. NOVÁK, Marcel - SKALÁK, Pavol. Makroekonomické aspekty cyklického vývoja Slovenskej republiky. In Nové trendy - nové nápady 2010 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Znojmo 18.-19. listopadu 2010. - Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická, 2010. ISBN 978-80-87314-12-8, s. 353-362. OP VaV ITMS 26240120032
    Ohlasy:
    [4] LISÝ, Ján. Nedostatky a nedokonalosti merania výkonnosti ekonomiky. In Makroekonomické aspekty cyklického vývoja európskych ekonomík v podmienkach znalostnej ekonomiky : zborník príspevkov z vedeckého seminára : Bratislava 20. december 2010. Bratislava : [Katedra ekonomickej teórie NHF EU]. 2010. ITMS 26240120032.
Počet záznamov: 1