Počet záznamov: 1  

Právna ochrana zamestnancov pri hromadnom prepúšťaní v súvislosti s hospodárskou krízou

  1. TICHÝ, Miroslav. Právna ochrana zamestnancov pri hromadnom prepúšťaní v súvislosti s hospodárskou krízou. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2009. ISSN 1336-5878, 2009, roč. 5, č. 1-2, s. 52-56. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://ke.uniza.sk/application_data/ke/uploads/Data/noviny_ke_1209.pdf>
Počet záznamov: 1