Počet záznamov: 1  

Analýza vzťahov medzi finančnými ukazovateľmi vybraných podnikov na Slovensku

  1. VOJTKOVÁ, Mária. Analýza vzťahov medzi finančnými ukazovateľmi vybraných podnikov na Slovensku. In Štatistické metódy v praxi 1998 : medzinárodný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 1998. ISBN 80-967658-8-4, s. 17-20.
Počet záznamov: 1