Počet záznamov: 1  

Vpyv podnikovej kultúry na rozvoj ľudského kapitálu

  1. FABIANOVÁ, Jana. Vpyv podnikovej kultúry na rozvoj ľudského kapitálu. In Hodnota duševnej práce pre organizáciu a spoločnosť : zborník vedeckých prác z výskumného grantu VEGA č. 1/0865/08 Determinanty, kritériá a hodnotenie duševnej práce. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010. ISBN 978-80-7097-847-4, s. 81-85.
Počet záznamov: 1