Počet záznamov: 1  

Práva duševného vlastníctva v kontexte spoločenských potrieb

  1. GAJNIAK, Ján Florián. Práva duševného vlastníctva v kontexte spoločenských potrieb. In Hodnota duševnej práce pre organizáciu a spoločnosť : zborník vedeckých prác z výskumného grantu VEGA č. 1/0865/08 Determinanty, kritériá a hodnotenie duševnej práce. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010. ISBN 978-80-7097-847-4, s. 99-104.
Počet záznamov: 1