Počet záznamov: 1  

Potenciál alternatívnych zdrojov energie ako nástroj trvalo udržateľného rozvoja na území Slovenska

  1. ĎURIČEKOVÁ, Denisa - HAJDUOVÁ, Zuzana - ANDREJKOVIČ, Marek. Potenciál alternatívnych zdrojov energie ako nástroj trvalo udržateľného rozvoja na území Slovenska. In Marketing a marketingová komunikácia (vybrané aspekty, pohľady a trendy) : recenzovaný vedecký (nekonferenčný) zborník k internému grantu GAMA/10/3 Prierezové analýzy nových trendov a výziev v oblasti marketingových aplikácií. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, Katedra marketingu a medzinárodného obchodu, 2011. ISBN 978-80-555-0277-9, s. 96-103. VEGA 1/0339/10.
Počet záznamov: 1