Počet záznamov: 1  

Komparácia vybraných krajov Slovenska prostredníctvom ukazovateľov priemyslu

  1. MEGYESIOVÁ, Silvia - HUDÁK, Matej. Komparácia vybraných krajov Slovenska prostredníctvom ukazovateľov priemyslu. In Marketing a marketingová komunikácia (vybrané aspekty, pohľady a trendy) : recenzovaný vedecký (nekonferenčný) zborník k internému grantu GAMA/10/3 Prierezové analýzy nových trendov a výziev v oblasti marketingových aplikácií. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, Katedra marketingu a medzinárodného obchodu, 2011. ISBN 978-80-555-0277-9, s. 176-183. VEGA 1/1339/10
    Ohlasy:
    [3] MURA, Ladislav. Economical aspects of milk processing industry under conditions of dispersed agriculture - study of a chosen region in Poland. In Journal of agribusiness and rural development. Poznań : Wydawnictvo uniwersytetu przyrodiczego w Poznaniu, 2012. ISSN 1899-5241. 2012, nr. 1 (23), s. 61-70.
Počet záznamov: 1