Počet záznamov: 1  

Identifying determinants of residential property values in South London

  1. E. MAY, Daniel - R. CORBIN, Adam - D. HOLLINS, Philip. Identifying determinants of residential property values in South London. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2011. ISSN 1213-2446, 2011, roč. 11, č. 1, s. 3 - 11.
Počet záznamov: 1