Počet záznamov: 1  

"Donauregionen" - koncepcia spolupráce regiónov pri priestorovom usporiadaní a rozvoji podunajského priestoru

  1. NÉMETH, Tibor - HANUS, Július - TVRDOŇ, Jozef - SLIMÁK, Dušan - KONČEK, Ján - HRDINA, Vojtech - KRÁLIK, Ján - KRUMPOLCOVÁ, Mária. "Donauregionen" - koncepcia spolupráce regiónov pri priestorovom usporiadaní a rozvoji podunajského priestoru : návrh metodiky spracovania projektu. Bratislava : Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja, 2006. 28 s
    Ohlasy:
    [4] VERUZÁB, Ivan. Transnacionálna kooperácia v oblasti územného a regionálneho rozvoja v Podunajskom priestore (ARGE Donauländer). In Folia geographica 3. Roč. 32 (1999), s. 321-327.

Počet záznamov: 1