Počet záznamov: 1  

Nové paradigmy sociálnej politiky v globalizovanej ekonomike

 1. STANĚK, Peter. Nové paradigmy sociálnej politiky v globalizovanej ekonomike. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 102 s. [5 AH]. VEGA 2/0208/09. ISBN 978-80-225-3199-3
  Ohlasy:
  [4] MATOUŠKOVÁ, Eleonóra. Globálna finančná a hospodárska kríza z pohľadu teórie reálneho hospodárskeho cyklu. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2011. ISSN 1336-1732, September 2011, roč. 4, č. 2-3, s. 29-40. VEGA 1/0517/10.
  [4] RIEVAJOVÁ, Eva - KLIMKO, Roman. Dopad globálnej krízy na slovenský trh práce a možnosti jeho oživenia. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2011. ISSN 1336-1732, September 2011, roč. 4, č. 2-3, s. 20-28. ITMS 26240120032.
  [4] MATOUŠKOVÁ, Eleonóra. Teórie hospodárskeho cyklu. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 100 s. [5,975 AH]. VEGA 1/0440/10. ISBN 978-80-225-3289-1.
  [4] PONGRÁCZOVÁ, Eva. Komparácia systémov podpory v nezamestnanosti v krajinách Vyšehradskej štvorky. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2013. ISSN 1336-1732, Jún 2013, roč. 6, č. 2, s. 70-77. ITMS 26240120032.

Počet záznamov: 1