Počet záznamov: 1  

Makromarketing cestovného ruchu

  1. LITOMERICKÝ, Juraj. Makromarketing cestovného ruchu. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 120 s. [6,356 AH]. ISBN 978-80-225-3146-7
    Ohlasy:
    [6] MICHÁLKOVÁ, Anna. [Makromarketing cestového ruchu]. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : MERKURY, 2012. ISSN 1337-9313, 2012, roč. 4, č. 3, s. 117. Recenzia na: Makromarketing cestovného ruchu / Juraj Litomerický. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. - ISBN 978-80-225-3146-7.

Počet záznamov: 1