Počet záznamov: 1  

Wage determination with special reference to role in a family

  1. FILIPOVÁ, Lenka - MACHOVÁ, Zuzana. Wage determination with special reference to role in a family. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2011. ISSN 1213-2446, 2011, roč. 11, č. 1, s. 37 - 56.