Počet záznamov: 1  

Sponzoring ako účinný nástroj marketingu

  1. LIPIANSKA, Júlia. Sponzoring ako účinný nástroj marketingu. In Výučba marketingového výskumu v kontexte aktuálnej teórie a praxe marketingu : zborník z medzinárodného workshopu. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta, 2001. ISBN 80-225-1412-8, s. 41-48.
Počet záznamov: 1