Počet záznamov: 1  

Počítač v testovaní vedomostí - historický pohľad

  1. STOFFOVÁ, Veronika. Počítač v testovaní vedomostí - historický pohľad. In I & IT 2009 : 4. ročník [medzinárodnej] konferencie Informatika a informačné technológie: Nové trendy v aplikovanej informatike : recenzovaný zborník : Banská Bystrica, 8.-9. október 2009. - Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica, 2009. ISBN 978-80-8083-905-5, s. 19-26.
Počet záznamov: 1