Počet záznamov: 1  

Aplikácia marketingového mixu v bankovníctve

  1. LIPIANSKA, Júlia. Aplikácia marketingového mixu v bankovníctve. In Marketing : Príklady a prípadové štúdie. - Bratislava : Ekonóm, 1996. ISBN 80-225-0741-5, s. 115-122.