Počet záznamov: 1  

Verejné obstarávanie v podmienkach školy

  1. PÚČEK, Ľubomír. Verejné obstarávanie v podmienkach školy : postupy a revízie. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2011. ISSN 1336-9849, 2011, č. 3, s. 14-19.
Počet záznamov: 1