Počet záznamov: 1  

Význam podnikateľskej etiky pri predchádzaní platobnej neschopnosti

  1. MELICHERÍKOVÁ, Zuzana. Význam podnikateľskej etiky pri predchádzaní platobnej neschopnosti. In Management challenges in the 21st century : transport and logistics: opportunity for Slovakia in the era of knowledge economy : conference proceedings : Bratislava, april 19, 2011. - Trenčín : School of Management / Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2011. ISBN 978-80-89306-10-7, s. 74-79.
Počet záznamov: 1